L.p.

Nazwa szkolenia

Planowany termin (weekendy)

1.

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

29 lutego 2020 r. - 26 kwietnia 2020 r.

2.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

10-24 października 2020 r.

3.

Szkolenie naczelników OSP

5-12 grudnia 2020 r.