Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w każdy poniedziałek miesiąca (w przypadku święta - kolejny dzień roboczy) w godz. 15:30-16:30

Podczas przebywania w Komendzie Powiatowej, Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdym czasie niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć – jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zobowiązani są do przyjmowania skarg i wniosków od obywateli w godzinach urzędowania.

Skargę można złożyć również w formie pisemnej na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, ul. Kolejowa 9, 13-100 Nidzica

lub telefonicznie 89 625 04 26.

Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie lub Komendanta Głównego PSP mogą tego dokonać poprzez Samodzielne Stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych tutejszej Komendy.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zastępcę Komendanta lub upoważnionych naczelników wydziałów KW PSP:

codziennie, w godzinach urzędowania 7:30-15:30

oraz w każdy poniedziałek (lub najbliższy dzień roboczy,

jeżeli w poniedziałek wypada święto )

w godzinach 15:30-16:30

Adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16 10–045 OLSZTYN

tel. (0-89) 53-53-386 lub (0-89) 52-29-500

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Głównego:

w terminie ustalonym telefonicznie , tel. 22 523-39-00,

Adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38, 00-914 WARSZAWA