Narada podsumowująca działalność KP PSP w Gołdapi w 2012

 

W dniu 25 lutego 2013 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się narada podsumowująca działalność gołdapskiej komendy w 2012 roku.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski,

- Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Michał Kamieniecki,

- Sekretarz Powiatu Gołdapskiego Anna Rawinis,

- Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel,

- Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Władysław Frydrych,

- Wójt Gminy Banie Mazurskie Ryszard Bogusz,

- Wójt Gminy Dubeninki Ryszard Zieliński

oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Gołdapi.

 

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi mł.bryg. Krzysztof Giedrojć omówił ubiegłoroczną działalność poszczególnych komórek organizacyjnych. Podczas prezentacji zwrócił szczególną uwagę na działalność interwencyjną gołdapskich strażaków. Statystyki pokazują, że ilość interwencji z roku na rok spada. W roku 2012 odnotowaliśmy 511 zdarzeń. W porównaniu z 2011 rokiem (589 zdarzeń) liczba interwencji spadła o 78. Zanotowaliśmy natomiast wzrost liczby pożarów: z 145 na 195, natomiast spadek ilości miejscowych zagrożeń z 430 na 302.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli terenu powiatu gołdapskiego jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Michał Kamieniecki wysoko ocenił działalność naszej komendy, a w szczególności podziękował funkcjonariuszom wchodzącym w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap” za pomoc w usuwaniu skutków gradobicia w miejscowości Bisztynek.

 

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: st.str. Łukasz Murawski/

{gallery}Powiaty2012/Goldap{/gallery}