blonkoskrzydle 004

Rozpoczyna się okres w którym strażacy odbierają coraz więcej telefonów związanych z prośbą o likwidację gniazd owadów (pszczół, os, szerszeni), które zagnieździły się w pobliżu domostw. 

Niestety wzywanie nas na pomoc w takich przypadkach bywa częstokroć przez mieszkańców nadużywane. Owady trudno jest w sposób kontrolowany ograniczyć. Charakterystyczny słodki zapach, owoce, czekoladki, jedzenie potrafią szybko skusić pojedyncze sztuki. Nie są to natomiast przypadki wymagające natychmiastowych interwencji. Ważniejsze jest zapobiegnie przed przypadkowym użądleniem oraz prowokowaniem owadów do pojawiania się w naszym obejściu.

Przed wypiciem należy sprawdzać niezamknięte napoje, jogurty, higienę. Nie pozostawiać odkrytych owoców, butelek, resztek jedzenia. Unikać wzorzystych, jaskrawych ubrań.

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami.

Jednym z przykładów bezzasadnych wezwań straży pożarnej są zgłoszenia o latających owadach na działkach w pobliżu drzew lub na terenach zalesionych poza obszarami zamieszkania. Musimy być świadomi, że są to naturalne miejsca pobytu tych stawonogów.

Należy podkreślić, że interwencje Państwowej Straży Pożarnej przy zdarzeniach, w których nie ma gniazda, a jedynie latające owady nie przynoszą pożądanych rezultatów, a ponadto blokują możliwość interwencji przy zdarzeniach stwarzających większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (np. pożary, wypadki drogowe).

Miejsca, w którym nie przebywają osoby na stałe (altany, tereny zalesione poza obszarami zamieszkania), nie kwalifikują się jako bezpośrednio zagrażające życiu.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o większą rozwagę przy wzywaniu jednostek straży pożarnej w takich przypadkach.

Przypominamy, że Państwowa Straż Pożarna interweniuje jedynie w wypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów.

Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie stara się wnikliwie je analizować, może się tak zdarzyć iż uzna interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną - brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas proponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych uciążliwych owadów.

Pouczenie, podanie numeru telefonu, czy też skierowanie do właściwej instytucji jest jedną z form udzielenia pomocy.

Interwencje PSP podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

  • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
  • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z   informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
  • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji.

Czy strażacy mają prawo odmówić wyjazdu do os czy szerszeni? W ustawie nie zobowiązano nas do walki z tymi owadami. Interweniujemy natomiast tam gdzie zachodzi tego potrzeba nikogo nie pozostawiając bez pomocy.

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem gniazd owadów:

  • •    Chemitoks Zwalczanie Szkodliwych Owadów, 10-437 Olsztyn, Dworcowa 24/19, Tel.: (89) 5343629, 0-697-990-687
  • •    Insekt-Adam Jakubowski, ul. Murzynowskiego 22/88, 10-684 Olsztyn, Tel. 0 89 542 74 73, 0-600-645-222
  • •    Przedsiębiorstwo Usługowe Zwalczania Szkodników Sanitarnych-Czerwiński Cyprian, 0-606-998-090
  • •    Truteks-Tomasz Ziemiński, 10-806 Olsztyn, ul. Zbożowa 19, Tel.: +48 89 527 52 08, Fax: (89) 5275208, 0-601-233-605
  • •    OLPEST Serwis Piotr Sztachelski, ul. Sienkiewicza 9/6; 10-268 Olsztyn, 512607067
  • •    Usługi W Zakresie Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji-Andrzej Rajewski, Kanta 48/11; 10-900 Olsztyn, 603764971

W przypadku przekazania do nas informacji od firmy prowadzącej działalność o podobnym charakterze zostanie ona ujęta w wykazie, który zostanie podany do wiadomości na naszej stronie internetowej.