Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się kolejna edycja akcji „Bitwa o wozy". W ramach akcji przewidziano środki na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. 

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” - link do pobrania

O nowe wozy nie będzie się mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”:

https://www.straz.gov.pl/download/5009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja (w danym województwie) podczas wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020 roku. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. 

 

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

4 maja 2020r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy odbyła się zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Ze względu na pandemię spotkanie miało charakter zamknięty i symboliczny. Podczas zbiórki odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Nidzicy.