1 lipca 2020 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy wzięli udział w ćwiczeniach ratownictwa wodnego realizowanych na terenie jeziorka miejskiego w Nidzicy. Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego prowadzonego pod nadzorem dowódcy zmiany. 1 lipca 2020 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy wzięli udział w ćwiczeniach ratownictwa wodnego realizowanych na terenie jeziorka miejskiego w Nidzicy. Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego prowadzonego pod nadzorem dowódcy zmiany.

1 lipca 2020 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy wzięli udział w ćwiczeniach ratownictwa wodnego realizowanych na terenie jeziorka miejskiego w Nidzicy. Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego prowadzonego pod nadzorem dowódcy zmiany. 

25.06.2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy w ramach doskonalenia zawodowego JRG odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami uprzywilejowanymi w kolumnach. Omówiono między innymi przepisy obowiązujące w ruchu drogowym oraz zagrożenia związane z poruszaniem się pojazdami uprzywilejowanymi. Szkolenie przeprowadził asp. Jacek Zbrzyzny Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. W trakcie zajęć zwrócono uwagę na obowiązki kierującego oraz zachowanie się kierowców w różnych sytuacjach na drodze.

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: st.kpt.Dariusz Jankowski

30 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy odbył się egzamin podsumowujący szkolenie uzupełniające dla strażaków-ratowników OSP. Zorganizowany kurs miał na celu uzupełnienie kwalifikacji podstawowych druhów oraz doskonalenie umiejętności pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i obsługi sprzętu mechanicznego do cięcia. 

27.11.2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy odbyło się spotkanie dotyczące współdziałania Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Nidzicy z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy. 

Film z ćwiczeń ratowniczych "Zamek 2019" zorganizowanych przez KP PSP w Nidzicy 28.10.2019. Nagranie Jan Borodziuk